Dutch Jet Team -> Deelname -> Dutch Jet Team Selectie Procedure

Selectieprocedure Nederland deelname IJMC JetWorldMasters

Versie 12-08-2014

 1. Alle regels voor JWM selectie worden gehanteerd volgens IJMC gebruik, te downloaden via www.ijmc.net met uitzondering op punt 3 vermeld hieronder.

 2. Er worden meerdere selectie wedstrijden georganiseerd waarvan één als beste meetelt voor kwalificatie. Let op; niet alle wedstrijden hebben statische beoordeling, zie wedstrijd schema. Het is de deelnemer vrij om te kiezen wanneer men deelneemt en voor statische beoordeling gaat of zelfs allemaal. De selectie zal plaats vinden in het voorgaande jaar van de JWM. De selectie is gebaseerd op sportieve prestaties van de piloten indien er meer dan 6 deelnemers zijn voor selectie, er mogen maximaal 6 deelnemers per land uitgezonden worden, met voor het eerst in 2015, 2 extra deelnemers per land, z.g. rookies. Rookies zijn kandidaten die nog niet eerder hebben deelgenomen aan een JWM.

 3. De kwalificatie wedstrijden worden georganiseerd onder de vlag van FAI F4G om gebruik te mogen maken van dezelfde terreinen, jury en infrastructuur zoals overeen gekomen met de KNVvL subcommissie schaal, er wordt voorzien in een deugdelijke locatie met verharde startbaan. Er zijn kleine verschillen in vliegfiguren F4G versus JWM, zie bijlage 1. Daarnaast worden bij F4G twee extra verplichte figuren gevlogen te weten een vlakke acht en een dalende cirkel. JWM kandidaten mogen deze weg laten (indien er b.v. te weinig brandstof is), deze zullen niet mee geteld worden voor JWM klassering, maar zijn echter wel benodigd wil men meedingen in F4G klassement. De statische beoordeling is vrijwel gelijk aan JWM, dezelfde documentatie kan gebruikt worden. Aanvullende F4G regels zijn te vinden op http://www.fai.org/fai-documents onder sporting code 4, vol F4. Actueel wedstrijd schema is te vinden op: www.schaal.modelvliegsport.nl

 4. De wedstrijd leiding valt onder KNVvL F4 schaal, JWM klassering wordt uiteindelijk geautoriseerd door de IJMC-NL afgevaardigden.

 5. Er zijn twee klassen: modellen tot maximaal 20kg en modellen tot maximaal 13,5 kg. Deze worden op dezelfde manier beoordeeld waarna afzonderlijke rangschikking wordt opgesteld conform IJMC gebruik.

 6. In het team zijn in principe 4 plaatsen beschikbaar voor 20kg klasse, 2 plaatsen voor 13,5kg klasse en 2 plaatsen voor rookies, welke worden toegekend volgens punt 3 en 7, echter deze verdeling kan mogelijk worden aangepast naar ratio van het deelnemersveld. (noot; een 13,5kg model mag ook meedoen aan 20kg klasse, maar niet aan beiden conform IJMC regelement) Er dient vooraf bij inschrijving aangegeven te worden in welke klasse men wil competeren. Na bepaling van positie 1 tot en met 6 wordt uit de overige kandidaten de twee beste rookies geselecteerd, onafhankelijk van gewichtsklasse.

 7. Indien er in een klasse te weinig modellen zijn mag dat aangevuld worden met modellen uit de andere klasse. Daarnaast is er een kwalificatie drempel voor beide klassen: Indien een vlieger minder dan 60% van de maximaal te behalen score haalt kan er overwogen worden om de eerste reserve uit een andere klasse te selecteren om kwaliteit te waarborgen zodat er bijvoorbeeld een verdeling is van 3/3 of 5/1. Dit ter beoordeling van de IJMC-NL afgevaardigden. Zie: www.ijmc.net

 8. Indien één of meerdere geselecteerde vliegers besluiten niet aan JWM deel te nemen mogen die plaatsen worden ingenomen door eerstvolgende op de klassering van de qualifier met inachtneming van punt 6 en 7. Het is echter aanbevelingswaardig, dit zo spoedig mogelijk door te geven om de volgende deelnemer de kans te geven zich voor te bereiden.

 9. Model van gekwalificeerde deelnemer hoeft niet per definitie het zelfde model te zijn als gevlogen in de qualifier, bij meer dan 6 selectie kandidaten dient een ander model echter minimaal één keer "wedstrijd waardig" voorgevlogen te zijn voor 2 IJMC-NL afgevaardigden voorgaand aan de JWM. Indien de geselecteerde vlieger geen model meer heeft voor deelname dan vervalt zijn plaats zoals beschreven in punt 8. Een specifiek model mag maar door één piloot gevlogen worden, dus niet meerdere deelnemers met één model.

 10. Mocht kandidaat besluiten van model te wisselen dient dit tijdig te worden gemeld aan de IJMC-NL afgevaardigden. Het vervangende toestel dient in redelijke mate minimaal gelijkwaardig te zijn aan het kwalificatie toestel, dit ter beoordeling van IJMC-NL afgevaardigden.

 11. Aanmelding voor meedingen aan selectie dient uiterlijk 2 weken voor de laatste FAI wedstrijd plaats te vinden. Aanmelding voor deelname aan de kwalificatie uitsluitend via het aanmeld formulier op http://dutchjetteam.nl
 12. Wijzigingen van bovenstaande procedures is alleen voorbehouden aan de IJMC-NL afgevaardigden.